Tarih boyunca Doğu-Batı arasında sınır olma özelliği, Balkanlar’ın farklı milletler tarafından tercih edilmesine ve bu durumun bir sonucu olarak da bölgede iç içe yaşayan ve birbirine karışmış çok milletli bir yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir açıdan zenginlik olarak görülebilecek bu özellik, günümüzde Balkanlar’daki sorunların temel kaynağı durumundadır.

Eserin tamamını için tıklayınız.