Arap isyanlarıyla birlikte hem iç hem de dış politikada büyük bir değişim ve dönüşüm içine giren Suudi Arabistan, 2017 yılında Muhammed bin Selman’ın veliaht prens olmasından sonra, aile içindeki taht rekabetinin yol açtığı risklerle aşiretler ve nüfuzlu gruplar arasındaki çekişmeler sebebiyle de ciddi bir belirsizlik içindedir.

Suudi Arabistan’ın geçmekte olduğu sürecin incelendiği bu çalışmada, bir yandan ülkedeki geleneksel din-siyaset dengelerini sarsan kültürel, dinî ve ekonomik reformların yarattığı sonuçlar bir yandan da dış politikadaki alternatif arayışlar, mega projelerle gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik dönüşüm ve Covid-19 pandemisinin yol açtığı zorluklar ele alınarak ülkenin gelecek projeksiyonu tartışılmaktadır.

 

Eserin tamamını için tıklayınız.