Hakkımızda

Amaç ve Misyon

İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER), İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde kurulmuş bir araştırma merkezidir. Merkezimizde vakfımızın öncelikli ilgi alanlarını oluşturan insani yardım, insani diplomasi ve insan hakları konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin farklı dallarında araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Merkezimizin temel misyonu; bölgesel ve küresel gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak ve nitelikli saha raporları hazırlamaktır. Bu çerçevede hazırlanan makale, analiz, rapor ve kitaplar vasıtasıyla bu öngörüleri kamuoyu ile paylaşan merkezimiz, aynı zamanda düzenli seminer ve yuvarlak masa toplantıları yapmaktadır. Kendi araştırmacılarına ilave olarak dışarıdan zengin bir araştırmacı ekibiyle çalışan İNSAMER, genç araştırmacıların eğitimine de destek sağlamaktadır.

Çalışma Alanları

İNSAMER aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

 • İnsani yardım
 • İnsani diplomasi
 • İnsan hakları
 • İnsancıl hukuk
 • Savaş/çatışma/gerilim
 • Soykırım/katliam
 • Doğal afetler
 • Göç, kitlesel insan hareketleri ve mülteci/sığınmacı
 • Tarih ve politika
 • Açlık
 • Yoksulluk
 • Terör
 • Sivil toplum ve STK’lar
 • Müslüman azınlıklar
 • Sosyal ve ekonomik politikalar
 • Tarım politikaları
 • Irkçılık ve yabancı düşmanlığı


Çalışma Yöntemleri


İNSAMER, başta İHH İnsani Yardım Vakfı olmak üzere yerli ve yabancı tüm sivil toplum kuruluşlarının sahadaki tecrübelerinden yararlanmaktadır. Bu bilgilerin bilimsel bir tasnifle işlenmesi ve kamuoyunun dikkatine sunulması amacıyla makale, rapor, kitap, seminer, eğitim programı, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel yöntemleri kullanır. Bu çalışmaları yürütürken farklı kurum ve üniversitelerle iş birliği yapabilir.