Dr. Ahmet Emin Dağ editörlüğünde yayıma hazırlanan Ortadoğu Çatışmaları kitabında alanında uzman kişilerin katkılarıyla Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sıcak krizler ve son 10 yılda yaşanan büyük dönüşümler tarihî arka planları, aktörleri ve dinamikleri bağlamında ele alınmıştır. Eser Ortadoğu çatışmalarının anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Irak’ın işgali, İsrail’in Lübnan ve Filistin’de süregelen saldırıları, Arap Baharı süreciyle birlikte Tunus, Mısır, Libya ve Yemen gibi ülkelerde yaşananlar, Suriye’de katliama dönüşen iç savaş ve başta İran olmak üzere bunun bölgesel etkileri yaşadığımız coğrafyadaki hızlı dönüşümün dışa yansımalarıdır. Bu yansımalar kimi zaman siyasi ve ekonomik sonuçlar doğururken, çoğu zaman da vahim insani krizlerle hayatımıza girdi.