Küresel Hastalık: Çocuk İstismarı

Küresel Hastalık: Çocuk İstismarı

Çocuk haklarının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası bir çok gelişme yaşanmış olmasına rağmen sektör hâline gelen çocuğun istismarı konusu, en eski ve evrensel problem olarak çözülmeyi beklemektedir.

Sudan’ı İsrail Eksenine Yakınlaştırma Çabaları

Sudan’ı İsrail Eksenine Yakınlaştırma Çabaları

İsrail’den Sudan’a geçen Pompeo, Sudan Başbakanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüşmelerinde, Sudan-ABD ilişkilerinin normalleşebilmesinin İsrail’e yönelik normalleşmeye bağlı olduğunu söyleyerek ABD’nin bu konudaki baskısını sürdüreceğinin de sinyallerini verdi.

Tacikistan yönetimi devralacak veliahda mı hazırlanıyor?

Tacikistan yönetimi devralacak veliahda mı hazırlanıyor?

Tacikistan’ı yaklaşık 30 senedir yöneten Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın seçimlerde yeniden aday olması ve seçimleri kazanması bekleniyor. Zira Rahman, hem söz konusu zafere ulaşacak koşullara hem de bu koşulların kanunen hiçbir sakıncasının olmadığını gösteren imkânlara sahip.

İnsan Ticareti Bağlamında Pedofili

İnsan Ticareti Bağlamında Pedofili

142 ülkeden elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan bir raporda, insan ticareti mağdurlarının sayısının 24.000’in üzerinde olduğu kaydedilmekte. Bu rakamın %23’ünü kız çocukları ve %7’sini erkek çocukları oluşturmaktadır.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
Küresel Hastalık: Çocuk İstismarı

Küresel Hastalık: Çocuk İstismarı

17 Eylül 2020

Çocuk haklarının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası bir çok gelişme yaşanmış olmasına rağmen sektör hâline gelen çocuğun istismarı konusu, en eski ve evrensel problem olarak çözülmeyi beklemektedir.

İnsan Ticareti Bağlamında Pedofili

İnsan Ticareti Bağlamında Pedofili

07 Eylül 2020

142 ülkeden elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan bir raporda, insan ticareti mağdurlarının sayısının 24.000’in üzerinde olduğu kaydedilmekte. Bu rakamın %23’ünü kız çocukları ve %7’sini erkek çocukları oluşturmaktadır.


Güney Sudan'da Çalkantılı Geçiş Dönemi

Güney Sudan'da Çalkantılı Geçiş Dönemi

07 Haziran 2019

Bağımsızlığın hemen ardından hayal edilen sıçrama ve gelişmenin aksine Güney Sudanlılar bir kez daha iç savaşa maruz kaldılar. 20. yüzyılın ortalarından itibaren üç büyük iç savaşa şahit olan Güney Sudanlılar çatışmaların ve silahların gölgesinde yaşama tutundular.


Doğu Türkistan’da Toplama Kampları: Adım Adım Soykırım

Doğu Türkistan’da Toplama Kampları: Adım Adım Soykırım

04 Temmuz 2020

Çin, özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürüttüğü Doğu Türkistan’ı tüm dünya gündeminden saklamakta, yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Müslüman Uygurları her türlü hak ihlaline maruz bırakmaktadır.

İsrail İşgalinde Son Adım: Batı Şeria’nın İlhakı

İsrail İşgalinde Son Adım: Batı Şeria’nın İlhakı

29 Haziran 2020

Netanyahu tek seferde ilhaktan yana olsa da ABD’nin -özellikle Jared Kushner’in- Arap ülkeleriyle diyalog sürecini tehlikeye sokmamak için temkinli adım atılması gerektiğine dair telkinleri ve yine Ürdün’le barışın tehlikeye atılmaması yönündeki ülke içi muhalefetin söylemleri, ilhakın aşamalı olarak gerçekleştirilmesi ihtimalini güçlendirmekte.


  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
Moro’da Kritik Referandum

Moro’da Kritik Referandum

14 Aralık 2018 Cuma

27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylaması ile Bangsamoro Özerk yönetimi için adımlar atılmış oldu.

İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

İnsani diplomasinin doğuşu, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, mülteciler hukuku gibi birçok yasal düzenlenmenin görmezden gelinmesi ile yakından ilgilidir. Zira, hukuki anlamda var olan birçok kurala rağmen devletlerin insan hayatını öncelemekten uzak, çıkar odaklı uygulamaları, kriz bölgelerindeki problemlerin baş sorumlusu olarak görülmektedir.

Yoksullukla mücadelede mikrofinans etkili bir araç olabilir mi?

Yoksullukla mücadelede mikrofinans etkili bir araç olabilir mi?

31 Ağustos 2020

Küresel sermaye gelişmiş, kredi imkânları büyümüş, markalaşma artmış, ihracat hedefleri genişlemiş ancak üçüncü dünya ve güney ülkeleri olarak isimlendirilen yoksulluğun fazla olduğu ülkeler, yeni ekonomik ve politik düzende kalkınma imkânı elde edememiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

30 Nisan 2020

Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve toplumun kalkınmasını destekleyen hedefler, politikalar, ilke ve eylemler benimsemesidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

30 Nisan 2020

Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve toplumun kalkınmasını destekleyen hedefler, politikalar, ilke ve eylemler benimsemesidir.

Gürcistan’daki Siyasi Krizin Arka Planı

Gürcistan’daki Siyasi Krizin Arka Planı

11 Temmuz 2019

Gürcistan’da 20 Haziran 2019 tarihinde başlayan hükümet karşıtı protestolar, daha önce ülke tarihinde yaşanan gösterilerden ayırt edici bir özelliğe sahip. Önceki protestolar genellikle muhalif siyasetçilerin inisiyatifiyle ortaya çıkarken, bu sefer gösterileri başlatanlar sivil toplum temsilcileri ve gençler oldu.