Avrupa’nın Orta Asya Stratejisi

Avrupa’nın Orta Asya Stratejisi

AB ülkeleri, Rusya ve Çin gibi bölgedeki ana aktörlerle jeopolitik rekabete girmek yerine, iktidardaki rejimlerle diyalog kurarak hem çıkarlarını korumayı hem de bölgedeki siyasi haklar ve insan hakları ile ilgili reformları desteklemeyi tercih etmekte.

Fransa’nın Mali Çıkmazı

Fransa’nın Mali Çıkmazı

2012 yılından bu yana iki askerî darbeye ve Fransa liderliğinde geniş kapsamlı bir askerî müdahaleye sahne olan Mali'de, barışın inşası yalnızca askerî hamleler ile çıkmaza sürükleniyor!

Latin Amerika’da Ramazan

Latin Amerika’da Ramazan

Latin Amerika’da Covid-19 salgınından önceki ramazanların en önemli etkinliklerinden biri bölgedeki İslam toplumunun yerel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayan iftar programlarıydı. Şu an kısıtlamalar uygulansa da ramazanın bereketi ve heyecanı mümkün mertebe yaşatılmaya çalışılıyor.

2021 Yetim Raporu

2021 Yetim Raporu

Bugün dünya genelinde 140 milyondan fazla yetim var. Aile korumasından mahrum kalmış çocuklar psikolojik ve fiziksel olarak türlü tehlikelerle karşı karşıyadır.

  • İnsan Hakları
  • Müslüman Azınlıklar
  • İslam Dünyası
Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu

Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu

20 Nisan 2021

Bu çalışma entegrasyon kararının uygulanmasının üzerinden dört yıl geçmesiyle yapılmış ve Suriyeli öğrencilerin Türk okullarında geçirdikleri tecrübeler hakkında açıklayıcı ve analitik bir düşünce sunmayı amaçlamıştır.

Filistin’de İnsani Durum ve Hak İhlalleri

Filistin’de İnsani Durum ve Hak İhlalleri

15 Nisan 2021

1948 yılında tarihî Filistin topraklarında işgal devleti İsrail’in kurulduğunun ilan edilmesinin ardından, İsrail ve Arap ülkeleri arasında ardı arkası gelmeyen bir dizi kriz yaşanmış ve bu dönemde İsrail’in Filistinli sivillere yönelik hak ihlalleri, Filistin-İsrail sorununu Ortadoğu’nun bir numaralı krizi hâline getirmiştir.


Latin Amerika’da Ramazan

Latin Amerika’da Ramazan

29 Nisan 2021

Latin Amerika’da Covid-19 salgınından önceki ramazanların en önemli etkinliklerinden biri bölgedeki İslam toplumunun yerel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayan iftar programlarıydı. Şu an kısıtlamalar uygulansa da ramazanın bereketi ve heyecanı mümkün mertebe yaşatılmaya çalışılıyor.


  • İnsani Diplomasi
  • İnsani Yardım
  • Sivil Toplum ve STK’lar
Moro’da Kritik Referandum

Moro’da Kritik Referandum

14 Aralık 2018 Cuma

27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylaması ile Bangsamoro Özerk yönetimi için adımlar atılmış oldu.

İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

19 Nisan 2018

İnsani diplomasinin doğuşu, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, mülteciler hukuku gibi birçok yasal düzenlenmenin görmezden gelinmesi ile yakından ilgilidir. Zira, hukuki anlamda var olan birçok kurala rağmen devletlerin insan hayatını öncelemekten uzak, çıkar odaklı uygulamaları, kriz bölgelerindeki problemlerin baş sorumlusu olarak görülmektedir.

İnsani Yardımda Yeni Düzene Doğru

İnsani Yardımda Yeni Düzene Doğru

03 Mart 2021

Son yıllarda yaşanan insani krizlerin boyutları öylesine büyümüş ve değişmiştir ki, geleneksel kurumların geleneksel anlayış ve yöntemleri ile mücadele, tek başına yetersiz kalmaya başlamıştır.

İnsani yardım yansız olur mu?

İnsani yardım yansız olur mu?

14 Aralık 2020

Tek başına Gazze gerçeği dahi, Batılı yardım kuruluşlarının apolitik insaniyetlerinin tesirini sorgulamak için yeterlidir.

Suriye’de İnsani Durum

Suriye’de İnsani Durum

07 Aralık 2020

Suriye’deki yaklaşık 17 milyon sivilden 13 milyonu temel ihtiyaç maddelerine erişememekte; savaşın yol açtığı güvenlik kaygıları yanı sıra açlıkla da mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Müslüman Kardeşler Hareketi: Tarihi ve Bugünü

Müslüman Kardeşler Hareketi: Tarihi ve Bugünü

12 Şubat 2021

Ortadoğu'da bütün İslami hareketler ya Müslüman Kardeşler Hareketi’ne karşı doğmuş ya ondan ayrılarak oluşmuş ya da hareketin bir uzantısı şeklinde varlığını devam ettirmiştir. Bu yüzden de Müslüman Kardeşler Hareketi bu coğrafyanın fikirsel yapısının oluşmasında bütün kitle hareketleri için önemli bir mihenk taşıdır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

30 Nisan 2020

Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve toplumun kalkınmasını destekleyen hedefler, politikalar, ilke ve eylemler benimsemesidir.