Ortadoğu araştırmacımız Kadriye Sınmaz, Sakarya YediHilal Derneği Üniversitesi Komisyonu'nun düzenlediği "4 Ülkeye 1 Adım" başlıklı programda Mısır'ı anlattığı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Mısır'ın Ortadoğu'daki stratejik konumu üzerinde durularak modern Mısır tarihindeki dönüm noktaları anlatıldı. Program katılımcıların sorularıyla son buldu.