Şii ve Sünni meselesinin akidevi, fıkhi, siyasal, toplumsal, jeopolitik ve pratik anlamda birçok boyutu bulunmaktadır. Yüzlerce yıllık tarihî birikime sahip bu sorunun çözümü mümkün görünmediğine göre, izlenmesi gereken en temel strateji, tarafların birbirini öldürmesinin engellenmesidir. Bu strateji, sadece masumların hayatını korumakla kalmayacak, aynı zamanda Şii-Sünni çatışmasından nemalanan emperyalist güçlerin planlarını da boşa çıkaracaktır.

 

Eserin tamamı için tıklayınız.