AdsızİHH İnsani Yardım Vakfı’nın 1996’dan bu yana insani çalışmalar yürüttüğü ve bugün gelinen noktada barışın tesisi için atılan adımları izlemek için kurulan Bağımsız İzleme Heyeti üyeliği görevini yerine getirdiği Bangsamoro’nun bağımsızlık mücadelesi, İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) bünyesinde hazırlanan Moro Uzakdoğu’da Bir Bağımsızlık Mücadelesi adlı kitap çalışması ile kamuoyunun istifadesine sunuldu. Hatice Söylemez tarafından kaleme alınan çalışma, 2014 yılında imzalanan Bangsamoro Kapsamlı Anlaşması ile özerklik sürecine girmiş olan Moro bölgesinde yaşanan savaş ve çatışmaların sebep-sonuç ilişkilerine ve yol açtığı insan hakları ihlallerine dair tarihsel bir yaklaşım sunuyor. Bölgeden isimlerle yapılan röportajların yanı sıra İHH 2015 Kurban Organizasyonu çerçevesinde bölgeye giden ekip üyelerinden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Mehmet Mahfuz Söylemez’in kaleme aldığı gözlem ve inceleme yazısının yer aldığı bölümleri de içeren çalışma, bu uzak coğrafyada yaşananlara dair değerli bilgiler veriyor.

Konu ile ilgili literatürün sayılı çalışmalardan oluşması sebebiyle Moro Uzakdoğu’da Bir Bağımsızlık Mücadelesi kitabı, bu alanda önemli bir boşluğu dolduracak ve bundan sonraki çalışmalar için de bir başvuru kaynağı olacaktır.