Kudüs ve çevresi ”selam diyarı“dır, barışın toprağıdır. Tarihî süreç içerisinde bu coğrafyada neşvünema bulan üç farklı semavi dinin tüm temsilcilerine kucak açan, onlar için esenlik diyarı olan kutsal bir bölgedir Kudüs. Hz. İbrahim’in, Hz. İsmail ve İshak’ın, Hz. Yakup ve Zekeriya’nın, Hz. Musa ve İsa’nın mücadele alanı; sapıtmış, doğru yoldan uzaklaşmış insanları Hakka ve adalete davet mekânları yine bu coğrafyalar olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e verilen Miraç mucizesinin durakların- dan birisi de yine Kudüs ve Mescid-i Aksa olmuştur.

Mescid-i Aksa ve çevresi İslam dinine göre mübarek kılınmış mekânlardır. Oysa 40 yılı aşkın süredir Siyonist İsrail yönetimi çok katı ve kararlı bir şekilde Kudüs ve çevresini, tarihî ve kültürel dokuyu, demografik yapıyı değiştirmekte, bölgenin İslami geçmişini silmek istemektedir. Nihai olarak da kutsal mescidimiz Mescid-i Aksa’yı yıkarak yerine Süleyman Mabedi’ni kurmayı planlamaktadırlar.

İnsanlık tarihinin en köklü geçmişini barındıran şehirlerden biri olan Kudüs ve bu şehrin ve dünyanın incisi Mescid-i Aksa, son yüzyılda tanık olduğu bu gelişmelere, sahibi olduğu medeniyet birikimini ayakta tutarak karşı koymaya çalışıyor. Geçmişten günümüze, medeniyetlerin ve dinlerin ortak yaşam alanı olan Kudüs, nicedir kaybettiği huzuru ve barışı yeniden inşa etmenin peşinde.

Elinizdeki bu çalışma, Mescid-i Aksa ve çevresinin; Kudüs’ün ve Filistin’in ve tüm Ortadoğu’nun içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin sancısını çeken ve bölgede ve yeryüzün- de barış ve adaletin hâkim olması ümidini taşıyan İstanbul Barış Platformu’nun hazırladığı Mescid-i Aksa Sempozyumu’nun tebliğlerinden oluşmaktadır.

Umut etmekteyiz ki, Mescid-i Aksa’nın ışığı daha uzun yıllar haktan, adaletten ve doğruluktan yana olan tüm insanlık ailesinin yollarını aydınlatmaya devam edecektir. 

Eser hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.