Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde Rus dış politikasının en temel problemlerinden biri olarak görülen Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun güvenliği konusu, Kırım’ın işgal edilmesiyle birlikte Moskova adına çözüme kavuşturulmuştur.

Eserin tamamı için tıklayınız.