Bugün İslam dünyası ile ilgili hangi sorundan bahis açılsa konunun gelip dayanacağı nokta hep eğitim olmaktadır. Bu bir yanıyla kolaycı bir tespit ve çözüm önerisi gibi görünse de büyük oranda gerçeği yansıttığına kuşku yoktur. İnsan hayatını olduğu kadar, toplumların kaderini de etkileyen unsurlardan biri durumundaki eğimin İslam dünyası ile ilgili birçok gelişmeyle bağlantılı olması şaşılacak bir durum değildir. Her toplum kendi geleceğini inşa ederken, evlatlarının kendilerinden daha iyi koşullarda yaşamasını, okumasını ve mutlu olmasını hayal eder.

Bu kitap, bu süreci bir şekilde anlamayı, anladığı oranda da İslam dünyasının günümüzdeki eğitim kapasitesi ve durumunu göstermeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken, eğitim kelimesini geniş anlamıyla değil, okul ve dengi kurumlardaki öğretim faaliyetleri anlamıyla aldığımızdan, kitap boyunca herhangi bir değer tartışmasına girilmemiştir. Sadece yaşananlar özetlenmeye çalışılmış ve rakamlara dökülmüştür.   ​

Eser hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.