Bir yol hikâyesi ile başlar mültecilik. Arkasında ne bıraktığına bakmadan, dönmemecesine kimi zaman, bilinmeyene yolculuktur... Mülteciler; dini, dili, ırkı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü nedeniyle, yaşadığı yerde huzur, emniyet ve sükûnet bulamayan, çoğu zaman hayati tehlike ile karşı karşıya olan kişi veya kişilerdir.

Belki insanlık tarihi kadar eski olan savaş, işgal ve çatışmalar, siyasi problem ve istikrarsızlık süreçleri, insanların kitleler hâlinde yaşadıkları yerleri terk etmesine neden olmuştur. Örneğin, II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’da 40 milyon kişi yerinden edilmiştir. Dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan savaş, işgal vb. süreçler, münferit mültecilik hareketlerine ek olarak, kitlesel göç hareketlerini de doğurmuştur. Bu makalede, 1991 yılından bu yana merkezî hükümetin bulunmadığı bir ülke olan Somali’de yaşanan mültecilik hareketlerine değinilecektir.

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.