Takdim

Hiç şüphesiz zamanın derinliklerine kadar uzanan eski ve köklü bir tarihe sahip olan Beytülmakdis toprakları, gerek tarih öncesinde gerekse sonrasındaki asırlarda insanlığın en eski yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Ayrıca Allah Teâlâ’nın diğer bölgelerin üzerine mukaddes kıldığı bu topraklar, sayısız millet, kültür ve medeniyete de şahitlik etmiştir. Kesinlikle ifade edebiliriz ki; Beytülmakdis toprakları son derece seçkin ve özeldir. Bu kitapçıktayalnızca Beytülmakdis’in tarihine dair bir araştırma sunmak yerine;Resûlullahnsallallahu aleyhi vesellemin ve onun ilk halifesi olan Ebubekir radıyallahuanhın uyguladığı ve bu toprakların fethine kadar uzanan tedrici adımlardan bahsedeceğiz. Ayrıca bu esnada Resûlullah aleyhisselamın Beytülmakdis’in fethi için bizatihi planladığı stratejiye ve ortaya koyduğu siyâsî ve jeopolitik haritaya da ulaşmış olacağız.