İNSAMER Güz Seminerleri Balkanlar dersleri çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Sel Turhan "Osmanlı Döneminde Balkanlar” konulu semineri gerçekleştirdi.

Turhan, seminerinde tarih boyunca bölgenin nasıl isimlendirildiğini, bugün bölgeyi tanımladığımız Balkanlar isminin ne zamandan beri kullanıldığını ve bu kavramın ne anlama geldiğini anlattı. Bunların yanı sıra, Osmanlı Devleti'nin Balkan coğrafyasını fethiyle bölgede neden olduğu sosyal ve ekonomik değişimlerden bahedildi. Son olarak Osmanlıya karşı başlatılan ayaklanmaların ve Osmanlının parçalanmasının asıl sebebinin Osmanlı’nın imtina ettiği asimilasyon politikalarının Batı ve Avrupa tarafından kullanıldığına vurgu yaptı.

Seminer videosu için tıklayınız.