Güz Dönemi Seminerleri çerçevesinde düzenlenen Afrika derslerinin dördüncü haftasında Afrika Masası Uzmanı Serhat Orakçı “Türkiye-Afrika İlişkilerinin Arkaplanı” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumunda Afrika’da yeni aktör olarak görülen Türkiye’nin kıta ile ilişkilerinin beş yüz yıllık bir mazisi bulunduğuna değinen Orakçı, Osmanlı Afrika ilişkilerini 1517’de Mısır’ın fehdedilmesinden başlayarak Cumhuriyet dönemine kadarki tarihini katılımcılara aktardı. Orakçı, Kuzey Afrika’nın yanısıra Doğu Afrika’nın da Osmanlı denetimine girdiği bu tarih aralığının bugün Türkiye-Afrika ilişkileri kapsamında yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Osmanlı’nın Portekiz ve İspanyollara karşı Afrika topraklarında verdiği mücadelelerin daha sonra İngiliz ve Fransız güçlerine karşı da verildiğini ifade eden Orakçı I. Dünya Savaşı’na kadar kıtada varlığını sürdüren Osmanlı etkisinin bu tarihten sonra 1980’lere kadar neredeyse tamamen kaybolmaya yüz tuttuğunu ifade etti.

Seminer videosu için tıklayınız.