İNSAMER Güz Dönemi Seminerleri kapsamında düzenlediğimiz Afrika derslerinin üçüncü haftasında İNSAMER Afrika Uzmanı Serhat Orakçı “Sömürgeciliğin Afrika’da Bıraktığı Miras ve Bağımsızlık Süreci” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Orakçı’nın seminerinden notlar;

Afrika kıtasının geçirdiği evreler içinde sömürgecilik dönemi kıtada bıraktığı kalıcı izler açısından her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Kıtayı batılı güçlere bağımlı hale getiren söz konusu bu süreçte Afrika’nın dünyanın geri kalanı ile ekonomik ve kültürel ilişkileri tamamen kopartılmıştır. Afrika’nın izole edildiği bu sömürgecilik dönemi insanlık tarihinin en şiddet dolu ve hala aydınlatılmayı bekleyen karanlık dönemine tekabül etmektedir. Bugün dahi kıtada görülen pek çok sorunda Sömürgeciliğin izlerini görmemiz mümkündür.

Seminer videosu için tıklayınız.