İNSAMER Avrupa araştırmacılarından Selim Vatandaş, Kocaeli Üniversitesi'nde "Bir Müzmin Seyrüsefer: Türkiye-AB İlişkilerinin 'Niçin'leri Üzerine" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda Türk Dış Politikası çerçevesinde Avrupa Birliği'ne olan yaklaşımı ele alan Vatandaş, AB refomların 2000'lerde Türkiye'deki meşruiyet zeminini tartıştı. Vatandaş'a göre halihazırda Türkiye-AB ilişkilerinin pozitif sürece evrilmesi beklenmiyor; ilişkilerde yeni bir dinamizmi ise ancak yeni dengeler ve yeni aktörler getirebilir.