İNSAMER Afrika Araştırmacımız Dr. Serhat Orakçı, Genç İHH İstanbul il teşkillatından gençlerle biraraya gelerek 2018 yılında İNSAMER tarafından basılan Türkiye-Afrika İlişkileri: Tarihi Süreç, Yaklaşımlar ve Beklentiler kitabının tahlilini gerçekleştirdi.