Balkanlar araştırmacımız Emin Emin, Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi'nin düzenlediği "Medeniyet Okulu - Balkan Atölyesi"nde “Osmanlı Döneminde Balkanlar” sunumunu online olarak gerçekleştirdi. Balkanlarda Osmanlı öncesi ve dönemindeki gelişmelerin yanı sıra 20 yüzyılda Balkanlardaki siyasi durum ele alındı.