İNSAMER Güz Seminerleri çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü hocalarından Prof. Dr. Serdar Demirel’in iştiraki ile Asya derslerinin ilk hafta oturumu gerçekleştirildi. Prof. Dr. Demirel “Malay Dünyasında Din Anlayışı” ile ilgili yapmış olduğu sunumda bölgede din düşüncesi, bölgeye İslam’ın ulaşması, bölgelerin kendi kültürel ve kadim gelenekleriyle olan etkileşimin yanında ve dini yaşantının sosyal hayattaki yeri ile ilgili önemli bilgiler verdi. Yine bölgede belli başlı dini cemaat ve yapılanmaların karakteristikleri ve bölgeye dışarıdan nüfuz eden diğer farklı dini anlayışların son dönem etkileri ve buralara ulaşmalarındaki sebepleri hakkında konuşuldu.

Seminer videosu için tıklayınız.