İNSAMER Kafkasya Araştırmacımız Mokhmad Akhiyadov, Selam Uluslararası Öğrenciler Derneği'nde Tez Sunumları programı dahilinde Kuzey Kafkasya'da Din, Siyaset ve Etnisite konulu sunumunu gerçekleştirdi.