Bahar dönemi Kriz Atölyesi programının ilk haftasında İHH Yönetim Kurulu üyesi ve İnsani Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü İzzet Şahin “Bir Kriz Çözümleme Yöntemi Olarak İnsani Diplomasi” konulu semineri sundu.

Seminerde, uluslararası literatürde henüz üzerinde mutabık kalınan bir tanımlaması bulunmayan insani diplomasi kavramının bugün çatışma bölgelerinde birçok mevzunun çözülmesinde kilit rol oynadığı belirtildi. Türkiye’de insani yardım, insan hakları ve insani diplomasiyi bir arada yürüten tek vakıf olarak İHH’nın, “İnsani diplomasi kavramını; “insanı merkeze alarak, onun hayatının, haklarının ve özgürlüklerinin korunması, yardıma ulaşması ve insan onuruna yakışır muamele görmesi için yürütülen çok taraflı ilişkiler” olarak tanımladığı ifade edildi. Ayrıca insani diplomasinin geleneksel diplomasinden farkını ortaya koyarak insani diplomasinin günümüzdeki çatışmaların tahribatını en aza indirmek için ne kadar elzem bir yöntem olduğunun altı çizildi.