Gönüllülük; literatürde “bireyin maddi karşılık beklemeden ya da bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi veya yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da toplum yararına bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak bir toplumsal girişime veya bir STK bünyesindeki etkinliklere destek olması” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla gönüllülükle ilgili yapılan çalışmalar ve projelerde de çalışılacak gruba destek sağlamak öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda “Kardeşinin Elinden Tut” projesiyle Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden gönüllü öğrencilerle İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Sakarya temsilciliği bünyesinde ilgilenilen yetim çocukların buluşması, yapılacak gönüllü çalışmalarla yetim çocuklara akademik ve psikososyal anlamda destek sağlanması amaçlanmaktadır. Sakarya’da pilot uygulaması yapılan projenin diğer iller için de örnek oluşturması planlanmaktadır.