İNSAMER ile BSV&KAM ortak organizasyonu ile düzenlenen İslam Dünyasının Geleceği Paneli İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Berdal Aral, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Ali Büyükkara ve Çorum Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cemil Hakyemez'in katılımıyla gerçekleştirildi.