İNSAMER Başkanımız Dr. Ahmet Emin Dağ, İHH Eğitim Birimi tarafından organize edilen online konferansta "İslam Dünyasını Yeniden Düşünmek" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, siyasi, ekonomik, toplumsal ve jeopolitik olarak İslam dünyasının mevcut durumundan sonra geleceğe yönelik potansiyellerden bahsedildi. Buna göre, İslam dünyasının geleceğini etkileyecek üç temel parametre bulunuyor. İlk ve en önemli unsur olarak Müslümanların yeni küresel düzen içinde anlamlı bir yer elde etmeleri konusundaki kabiliyetleri öne çıkıyor. Ancak küresel rekabet çağında İslam dünyasının tek şansı kendi içindeki bütünlüğü sağlamakla doğrudan bağlantılı görünmektedir. Bunun uzantısı olan ikinci unsur, medeniyet içi dengeler başlığı altında İslam dünyasındaki iç siyasi çekişmelerin, mezhebi ve yönetimdeki gerilimlerin azaltılması, Müslümanların nasıl bir gelecekte yaşayacaklarını belirleyecek önemli bir faktör olarak durmaktadır. Nihai anlamda İslam dünyasının geleceğini etkileyecek üçüncü unsur; bilgi çağının risklerini yönetme ve yeni bir toplumsal düzen inşasındaki kabiliyetleri ile yakından ilgili görünmektedir.

Dersi dinlemek için linke tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=NgBnuX0KCnw