İNSAMER, Hukukçular Derneği, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Genç İHH Üniversite Birimi tarafından ortaklaşa organize edilen İnsan Hakları Okulu'nun üçüncü dönemi sona erdi. Hukuk fakültesinde okuyan genç hukukçuların mesleki kabiliyetlerini geliştirmek ve formasyonlarına katkı vermek amacıyla gerçekleştirilen çevrimiçi programın ana teması “Örnek Kararlar Işığında Temel Hak ve Özgürlükler” olarak belirlenmişti. Daha önceki iki programda genel hukuk normları ve tarihi ile dijital çağın getirdiği yeni hukuku sorunlar tartışılmıştı. Programın son aşamasında özellikle uluslararası ve yerel hukuk organlarının almış oldukları örnek kararlar bağlamında güncel insan hakları konuları ele alındı. Alanında uzman hukukçuların verdiği derslere 500’ü aşkın öğrenci katılarak sertifika almaya hak kazandı.