İNSAMER, Mülteci Hakları Derneği, Hukukçular Derneği ve Genç İHH tarafından düzenlenen 2. İnsan Hakları Okulu başarıyla tamamlandı. “Dijital Çağda İnsan Hakları” başlığını taşıyan ikinci aşama insan hakları okulunda 400’ü aşkın öğrenci sertifika almaya hak kazandı. Toplumumuzda insan hakları bilincini artırmayı hedefleyen derslerin üçüncü aşaması da yakın bir tarihte başlayacak.