İNSAMER Kriz Atölyesi'nin 6. haftasında “Balkanlarda Güncel Kriz Alanları ve Bölgenin Geleceği” başlıklı oturum İNSAMER Balkanlar araştırmacısı Emin EMİN’in sunumu ile gerçekleştirildi. Atölyede Balkanlardaki güncel krizler ve bu krizlere sebep olan faktörler ele alındı. Bu bağlamda Balkanların tarihi, etnik yapısı, ekonomik durumu ve uluslararası aktörlerin bölgedeki etkinliği gibi konular değerlendirildi.