İNSAMER Kriz Atölyesi'nin üçüncü haftasında Ortadoğu Araştırmacımız Riad Domazeti "Korku ve Reform Arasında Suudi Arabistan " başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Seminerde, modern Suudi Arabistan'ın kuruluş sürecinde Suud ailesinin Osmanlılar, Mehmet Ali Paşa, Kral Hüseyin ve Şammar kabilesi ile olan mücadelesinin yanı sıra Suudilerin Hicaz'ı alma mücadeleleri ve 1932 yılında günümüz Suudi devletinin kuruluşu ile giriş yapıldı. İç yapıdaki çatlaklara dair Kral Abdulaziz'in oğulları arasında yaşanan taht mücadeleleri ve günümüze dek yansımaları ele alınırken, güncel durumlarla ilgili Kral Selman ve günümüzdeki ekonomik ve toplumsal reformları, Suudi Arabistan'ın değişen dış politikası ve bölgesel yansımaları da seminerin ana hatlarını oluşturan konular oldu.