İNSAMER araştırmacıları tarafından hazırlanan ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki krizleri konu alan infografik sergisi ilk programını gerçekleştirdi. Antalya’da düzenlenen sergi, iki gün boyunca yüzlerce İHH gönüllüsü tarafından ziyaret edildi. Başta Arakan, Suriye ve Irak’taki krizler olmak üzere yakın ve uzak coğrafyalardaki süregelen krizlerin özet bilgilerinin yer aldığı kriz sergisinin, Türkiye’nin farklı illerinde de gerçekleştirilecek.