İNSAMER Güz Dönemi Seminerleri kapsamında düzenlenen Afrika derslerinin ilk haftasında merkezimizin Afrika masası uzmanı Serhat Orakçı “Türkiye’de Afrika Algısı ve Kıta Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı semineri gerçekleştirdi.

Orakçı seminerinde, Afrika dendiğinde akıllara nelerin geldiği, kıta ile ilişkilendirilen imgelerin nasıl oluşturulduğu, sözkonusu Afrika olduğunda neden olumsuz imgeler ve genelleştirmelerin rahatlıkla yakıştırıldığının  cevaplarını ortaya koydu. Avrupa merkezli hazırlanan haritalarda Afrika kıtasının olduğundan daha küçük göründüğünü vurgulayan Orakçı, tüm bu sorular ve sorunlar etrafında Afrika algımızın nasıl şekillendiğini katılımcılara aktarırken, haritaların yeniden çizilmeye başlandığı günümüzde bu algının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Seminer videosu için tıklayınız.