İNSAMER 2017 Güz Dönemi Kriz Atölyesi'nin 11 Kasım'da gerçekleştirilen sabah oturumu, merkezimiz Şark Çalışmaları Araştırmacısı Melahat Tok'un "İttifaklar ve Çatışmalar Arasında Kuzey Irak" konulu seminer sunumu ile başladı. Seminerde Kuzey Irak’ta yaşanan son gelişmeler, yakın geçmişten yola çıkarak ele alındı. 1991’de oluşturulan “uçuşa yasak bölgeden” Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne nasıl gelindiği açıklanırken 2005 anayasasının 25 Eylül bağımsızlık referandumuna etkisi değerlendirildi. Ayrıca, Kuzey Irak’ın iki büyük partisi KDP ve KYB’nin tüm süreçteki rolleri ve çatışmaları da ele alınan konulardan oldu.

 

Öğleden sonra oturumununda ise merkezimiz Asya Çalışmaları Araştırmacısı Emrin Çebi tarafından "Arakan; Tarihi Süreç, İç Dinamikler ve Uluslararası Aktörler" semineri gerçekleştirildi. Seminer çerçevesinde gerçekleşen atölyede ülkenin sömürge tarihi, uluslaşma süreci, kimlik ve aidiyet çerçevesinde karşı karşıya kaldığı durum üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Özellikle sömürge tarihinin bıraktığı travma ve küresel boyutta gittikçe artan toplumlar arası kutuplaşmaların neden olduğu ötekileştirme çerçevesinde bugün dinler arası çatışma üzerinden yürüyen ve büyüyen krize Türkiye’nin yaklaşımı ve çözüme yönelik potansiyeli irdelendi.