İNSAMER Güz Dönemi Seminerleri kapsamında düzenlediğimiz Afrika derslerinin dördüncü haftasında İNSAMER Afrika Çalışmaları Koordinatörü Serhat Orakçı “Afrika’da Küresel Rekabet Bağlamında Türkiye-Afrika ilişkileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Orakçı’nın seminerinden notlar;

Soğuk Savaş’ın bitimi ile yeniden şekillenmeye başlayan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler Afrika ile ilgili algı değişimini zorunlu hale getimiştir. 90 sonrası dönemde pek çok bölgesel ve küresel aktör Afrika ile yeni ilişkiler kurma noktasında daha istekli hale gelmişlerdir. Başta Çin ve Hindistan olma üzere Japonya, Güney Kore, Brezilya, İran ve İsrail gibi aktörler Afrika açılım programları başlatarak kıta üzerindeki etki alanlarını genişletmeyi hedeflemişlerdir. Batılı aktörlerin nüfuz alanlarının gerilediği bu dönem Afrika’da adeta küresel bir rekabet ortamı ortaya çıkarmıştır. Böyle bir ortam içerisinde Afrika ilişkilerini çok boyutlu inşa eden Türkiye hammadde ve pazar arayışı ile motive olan diğer aktörlerden farklılaşmaktadır. Kıta insanlarının yüzleştiği yoksulluk sorunun giderilmesi ve kalkınma ihtiyacını önceleyen Türkiye bu yönüyle Afrika’da daha yapıcı bir tutum sergilemektedir.

Seminer videosu için tıklayınız.