Balkanlar araştırmacımız Emin Emin, 29 Mayıs Üniversitesi kulübü Genç İHH'nın düzenlediği etkinlikte “Geçmişten Geleceğe Bosna” sunumunu online olarak gerçekleştirdi. Özellikle 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna-Hersek savaşının ardındaki nedenlerin ele alındığı sunumda ayrıca ülkenin tarihi, demografik yapısı, yönetim sistemi, eğitim ve ekonomik yapısı anlatıldı. Bosna-Hersek siyasetini etkileme gücü olan ABD, AB, Rusya, Çin, Körfez ülkeleri ve Türkiye'nin Bosna-Hersek ile ilişkileri de ele alındı.