İNSAMER Güz Seminerleri kapsamında yürütülen Asya derslerinin beşinci hafta oturumunda Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi GASAM Başkanı Cemal Demir “Yükselen Asya 2: Hindistan” konulu semineri gerçekleştirdi. Dört başlık altında ele alınan seminerin özeti;

1. Bağımsızlıktan sonra Hindistan’ın dış politikası,

2. Hindistan Ekonomisi,

3. Hindistan’da Müslümanlar,

4. Yükselen bir güç olarak Hindistan,

 Hindistan’ın kurucu babası Nehru’nun “Büyük Hindistan” arzusu, 1974’te ülkenin nükleer denemelere başlamasıyla pratik olarak ortaya kondu. Böylece Hindistan’ın kuruluşundaki “silahsızlanma” düsturu söylemden öteye geçemedi. Bu durum Hindistan’ın bölgede diğer güçler Rusya ve Çin ile ilişkilerini bugüne kadar belirlerken, bu ülkelerle yürütülen denge siyaseti ise Pakistan’a bilinçli bir şekilde gösterilmedi. Pakistan’a yönelik “düşman ülke” siyaseti bölgedeki diğer unsurları büyük ölçüde etkilerken bölgedeki derin krizler bu algı çerçevesinde daha da kronikleşmekte.

Seminer videosu için tıklayınız.