İNSAMER Ortadoğu Araştırmacısı Kadriye Sınmaz, Konya'da 2 farklı programda "Filistin'de Güncel Meseleler ve Sorun Alanları" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Gazze ablukası, Yahudi yerleşimciler, Filistinli mülteciler, mülkiyet hakkı ihlalleri gibi farklı başlıklarda ele alınan sorunların tarihi, toplumda yol açtığı sonuçlar ve verileri üzerinde duruldu. İsrail'de gerçekleştirilecek olan seçimler ve "Yüzyılın Anlaşması" konularına değinilmesinin ardından katılımcıların sorularıyla sunum son buldu.