Ortadoğu Araştırmacımız Kadriye Sınmaz, Kevseriyye Medresesi'nde "Filistin'de Güncel Meseleler ve Sorun Alanları" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Filistin-İsrail sorununun tarihine ve bölgesel gelişmelere etkisine değinilen sunumda Filistin'de yaşanan güncel sorunlar üzerinde duruldu. Program katılımcıların soruları ile son buldu.