Balkanlar araştırmacımız Emin Emin, Tügva’nın düzenlediği "Bir İnsan Bir Coğrafya Konuşmaları"nda “Dünü ve Bugünüyle Kadim Bosna” sunumunu online olarak gerçekleştirdi. Bosna-Hersek'in tarihi, demografik yapısı, yönetim sistemi, eğitim ve ekonomik yapısının yanı sıra ülkeyi etkileme gücü olan ABD, AB, Rusya, Çin, Körfez ülkeleri ve Türkiye'nin Bosna-Hersek ile ilişkileri ele alındı.