Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) "Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2021" başlıklı raporunda küresel işsizliğin 2022 yılında 205 milyon kişi olacağı ve bunun da yüzde 5,7 işsizlik oranına karşılık geldiği ifade edildi. Pandemide çalışma saatlerinin azalması ve nitelikli işlerin kaybolması sebebiyle iş gücünde yaşanan krizin süreceği belirtildi. Bugün 2019'a kıyasla 108 milyon çalışanın daha günde 3,20 doların altı kazanç anlamına gelen yoksul veya aşırı yoksul kategorisine düştüğü belirtildi. Bu da yoksulluğun sona erdirilmesi adına kat edilen ilerlemenin beş yıl gerilemesi anlamına gelmekte. Raporun bulgularına göre, kırılgan çalışanlara daha ağır darbe vuran COVID-19 krizi, daha önceden var olan eşitsizlikleri daha da kötüleştirdi. Sosyal korumanın yokluğu nedeniyle, dünyada iki milyar çalışan kayıtdışı sektörlerde çalışıyor. Aile geçim sınırını olumsuz etkileyen kayıtdışı çalışmanın yanı sıra kadınlar da en dezavantajlı gruplar arasında yer aldı. Kadın istihdamı 2020 yılında %5 geriledi, öte yandan aynı dönemde erkek istihdamı ise yüzde 3,9 geriledi. İşgücü piyasasından ayrılan kadınların oranı, erkeklerden daha yüksek oldu. ILO Genel Direktörü Guy Ryder rapora dair yorumunda, COVID-19'dan düze çıkışın sadece bir sağlık sorunu olmadığını ekonomiler ve toplumlar üzerindeki ağır hasarın da giderilmesi gerektiğini belirtti.