İNSAMER Güz Seminerleri Asya Dersleri çerçevesinde “Çin’i Politik-Ekonomi Perspektifiyle Tanımak ve Anlamak” konulu seminer Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler doktora öğrencisi Mustafa Yağcı tarafından gerçekleştirildi.

Seminer kapsamında Çin’in ekonomik kalkınması ve bunun bölgesel ve küresel düzeyde dünya ekonomisine yansımalarının yanı sıra Çin’de yaşanan tarihsel gelişmeler ve modern dönem süreci, Komünist Devrim, 1980’lerle birlikte başlayan ve “Çin mucizesi” olarak adlandırılan ekonomik kalkınmaya dönüşen süreç ve nüfuz alanı ele alındı. Çin’in dış politikada aktif olmayan varlığı yanında, ülkenin yavaş ve temkinli yaklaşımları ile artık tüm dünyanın kabullendiği ekonomik alandaki kalkınması ve bu sonucu doğuran ileriye dönük atılımları, projeleri ve pragmatik yaklaşımları üzerinde duruldu. Ayrıca ülkenin karakteristiklerini taşıyan “sosyalist piyasa ekonomisi” çerçevesinde “Çin tecrübesi” ve bunun diğer ekonomik politikalarla karşılaştırılması yapıldı. “Finansal liberalleşme”nin ülkedeki aşamalı uygulaması, dünya ekonomisine entegreye Çin seddini andırır bir stratejiyle mesafeli yaklaşımı ve kendi ekonomik reformlarının geliştirilmesini uluslararası atılımlarla desteklemesi çerçevesinde Çin’in bölgesel ekonomik yapılanmaları dile getirildi.

Seminer videosu için tıklayınız.