Bu yıl ORDAF, İNSAMER ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ortaklığında üçüncüsü düzenlenen 8 haftalık "Ortadoğu ve Afrika Okulu"nun açılış haftası katılımcıların yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi.

Yaşadığımız Ortadoğu ve Afrika bölgesinin tarihi, sosyo-kültürel yapısı, dini ve mezhebi dengeleri, ekonomisi, enerji kaynakları ve jeopolitiği gibi tüm özelliklerini anlama amacı taşıyan programda akademisyenlerin, gazetecilerin ve uzmanların sunumlarıyla teori ve pratik bir bütün olarak ele alınacaktır.

Uzmanların, içinden geçtiği karmaşık süreci göz önüne alarak Ortadoğu ve Afrika’daki mevcut çatışmaları ve Türkiye’nin bu bölgedeki konumuna dair tartışmaları her hafta farklı bir konu ile katılımcılara aktaracağı programın ilk haftası ORDAF Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un açılış konuşması ve Ortadoğu'yu ve Afrika'yı Anlamak konulu konferansı ile başlarken ardından Prof. Dr. Azmi Özcan'ın Modern Ortadoğu'nun Oluşumu konulu konferansı ile tamamlandı.