Köprü Gençlik Okulu projesi kapsamında Balkanlar Araştırmacımız Emin Emin konuşmacı olduğu “Bölünme ve Birleşme Sarmalında Balkanlar” konulu online seminer düzenlendi. Seminerin başında ‘Balkan’ kelimesinin anlamı üzerinde duran Emin, Balkanların tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu değişiklikleri coğrafya üzerinden anlattı. Balkanların Doğu ve Batı dünyası arasında köprü görevi gördüğüne dikkat çeken Emin, Osmanlı’nın bu toprakları yüzyıllar boyunca hangi metodları kullanarak nasıl hakimiyet altında idare ettiğini izah etti. Balkan savaşlarında Osmanlı’ya karşı hangi devlet ve yapıların mukavemet gösterdiğini anlatan Emin, Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden süreçleri aşama aşama irdeledi. Balkanlardaki politik kargaşaları Bosna-Hersek örneği nezdinde detaylandıran Emin Emin, Bosna-Hersek’in politik sistemindeki karmaşıklığın siyasi istikrarsızlık sonucunu doğurduğunu dile getirdi.