İNSAMER ile Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 2021 yılı Bölge Seminerleri tamamlandı. Ortadoğu’dan, Afrika’ya küresel siyasetin tartışıldığı 6 haftalık çevrimiçi seminerlere 100’e yakın üniversite öğrencisi katılarak sertifika almaya hak kazandı. Seminerler boyunca kıtasal ölçekli mega trendler masaya yatırılarak, küresel sistemin içinde bulunduğu konjonktürel durum analiz edildi.