Genç İHH'nın düzenlediği Bölge Seminerleri kapsamında 2 Kasım tarihinde Emin Emin Balkanlarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Seminerde Balkanların tarihi, ekonomik ve sosyal özellikleri ele alındığı gibi güncel kriz alanları ve bölgenin geleceği hakkında da bilgiler katılımcılar ile paylaşıldı.