Dünyada meydana gelen savaş, afet, yoksulluk vb. faktörler, çıkar odaklı politikalarla birleştiğinde büyük sosyal adaletsizlikler ve insani krizlere yol açar. İnsanlığın yaşadığı büyük krizler, doğal afetlerin dışındaki sebeplere bakıldığında, silahlanma politikaları ile doğru orantılı olarak tüm insanlığı tehdit eder bir boyut kazanmıştır. Sürekli yeni gerekçeler üreten savaş ve işgal yanlısı sistem aktörleri aktif bir şekilde yeni kötücül politikalar geliştirmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü insanlar ve toplumlar kendilerini güvende hissedecek bir birlikteliğe ihtiyaç duymaktadır. Uluslararası örgütlenmeler de güvenli bir ortam kurma misyonunu üstlenen kurumlar olarak karşımıza çıkarlar.

Uluslararası örgütlenmenin ana hedefi çoğu kez, ulusların eylem alanında uyacakları kurallar ve kurumları içeren bir rejim ortaya çıkarmaktır. Uluslararası rejim dendiğinde; bazı örgütlerin üstü kapalı olarak alışılmış gözüyle baktıkları ve veri kabul ettikleri kurallar, süreçler, usuller, işlevler ve davranış kalıpları bütünü anlaşılır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.