Araştırma merkezimiz İNSAMER ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federsayonu’nun (UDEF) ortaklaşa düzenlediği “Bilimsel Tartışmalar” serisinin birinci oturumunda “Kafkasya’da Selefilik” konusu ele alındı. Kafkas bölgesinden gelen katılımcıların tecrübeleri ve gözlemleri ile tartışma daha verimli hale geldi. Kafkasya’nın sosyal ve dinî yapısının da tartışıldığı programda, Kafkasya’da Selefiliğin dünü, bugünü ve yarını masaya yatırıldı.