Balkanlar araştırmacımız Emin Emin, TÜGVA'nın düzenlediği Bir İnsan Bir Coğrafya Konuşmaları’nda “Balkanlar'ın Demografik Yapısı ve İslamiyet” sunumunu online olarak gerçekleştirdi. Güncel Krizlerin daha iyi anlaşılabilmesi adına Balkanlarda Osmanlı dönemi ve sonrasında yaşanan demografik gelişmelerin detaylı bir şekilde incelendiği sunumda ayrıca farklı dini ve milli kimlikler arasındaki iletişimin nasıl olduğu ve toplumsal hayata etkileri ele alındı.