Balkanlar araştırmacımız Emin Emin, Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi'nin düzenlediği "Medeniyet Okulu - Balkan Atölyesi’nde “Balkanlar'ın Demografik Yapısı ve İslamiyet” sunumunu online olarak gerçekleştirdi. Güncel Krizlerin daha iyi anlaşılabilmesi adına Balkanlarda Osmanlı dönemi ve sonrasında yaşanan demografik gelişmelerin detaylı bir şekilde incelendiği sunumda ayrıca farklı dini ve milli kimlikler arasındaki iletişimin nasıl olduğu ve toplumsal hayata etkileri ele alındı.