Balkanlar Araştırmacımız Emin Emin, Ankara Hukuk İstikamet Topluluğunun düzenlemeiş olduğu "İnsanlığa Karşı İşlenen Suçların Kafkasya ve Balkanlar Üzerinden Değerlendirilmesi" panelinde "Balkanlar Üzerinden İnsanlığa Karşı İşlenen Suçların Nedenleri ve Sonuçları" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Emin, sunumunda özellikle Sırplar tarafından Bosna-Hersek ve Kosova topraklarında işlenen suçların arka planını ve yargılanma sürecindeki farklılıklar başta olmak üzere uluslararası hukuk kurumlarının almış oldukları kararların siyasiliğini farklı örneklerle ortaya koydu.