Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve İNSAMER'in Ortaklaşa düzenlediği Online Bölge Seminerlerinin ilk programında Balkanlar Araştırmacımız Emin Emin "Balkanlar Bölge Semineri" sunumunu gerçekleştirdi. Seminerde Balkanların tarihi, ekonomik ve sosyal özellikleri ele alındığı gibi güncel kriz alanları ve bölgenin geleceği hakkında da bilgiler katılımcılar ile paylaşıldı.